• Медіацентр

Інформаційно-бібліотечний медіацентр


 
   Модернізація освіти в Україні, комп’ютеризація  та впровадження в навчально-виховний та навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій і в нашому ліцеї зумовила необхідність кардинальних змін в діяльності бібліотеки.
     В 2008 році бібліотека ліцею трансформована в інформаційно-бібліотечній медіа центр (коротко медіа тека) і зазнала значних суттєвих змін: повністю створена матеріальна база, придбані нові меблі, комп’ютерна та копіювальна техніка. 
      Інформаційно-бібліотечний медіа центр -  це структурний підрозділ, центр
інформаційної інфраструктури ліцею, база для різноманітної позаурочної роботи учнів та педагогів, який задовольняє інформаційні, комунікаційні та інші потреби всіх учасників навчально-виховного процесу. 
      Головна мета медіа центру -  всебічне сприяння оперативному забезпеченню
навчально - виховного процесу, задоволенню інформаційних потреб учнів, науково-методичної діяльності педагогів, максимально повною інформацією на основі інформаційних ресурсів.
      Медіацентр забезпечує акумуляцію і доступність  інформаційних ресурсів:  книг
та сучасних носіїв інформації -  аудіозаписів, відеофільмів. Відповідно до цих носіїв маємо сучасне матеріально-технічне обладнання: 13 комп’ютерів з необхідним програмним забезпеченням,  музичну та відео зону, доступ до всесвітньої мережі Інтернет.