• Історія медіацентру

Історія медіацентру.
 
Історія бібліотеки нерозривно зв’язана з історією ліцею.
    Кремінський професійний ліцей має довгу і славетну історію,яка бере початок у далекому 1957 році, коли в умовах зростання потреби в робітничих кадрах гірничо – промислова школа (ГПШ)
№ 48 з селища Новодружівка Лисичанського району Луганської області була переведена в м. Кремінна на базу шахти Кремінна. В цей період навчальний заклад навчав гірничим професіям 150 учнів.
Бібліотека знаходилась в гуртожитку і займала невелике приміщення, площею близько 15 кв. м
    Згідно профилю ГПШ № 48 було с формовано невеликий книжковий фонд бібліотеки,який був незначним- всього близько 3000 екземплярів. Перевага надавалась підручникам та навчальним посібникам для навчання за професіями: прохідник, робітник очисного забою, машиніст шахтних електровозів. Значну частину фонду складала художня література та література з виховної роботи. 
    В період функції онування ГПШ № 48 за роботу бібліотеки відповідали вихователі гуртожитку: Бугайов Георгій Петрович (він прийняв бібліотеку) Алферов І.І, Гордєєв Л.І., Нежута І.І., Єлецький В.Л.
    В 1962 році, у зв’язку з реорганізацією району, відбулись значні зміни і в ГПШ № 48. Цей навчальний заклад стає будівельним училищем № 3.Відкриття нових професії муляр, маляр,штукатур, слюсар-сантехнік зумовило поповнення книжкового фонду підручниками з будівництва,технічного креслення,електротехніки. Книжковий фонд збільшився майже в двічі і задовольняв потреби учнів та педагогів.
    В цьому році  бібліотеки стає структурним підрозділом будівельного училища №3 Першим бібліотекарем була Гунченко Валентина Єгорівна яка здійснювала бібліотечне обслуговування 210 учнів і педагогічних працівників.
    В 1964 році будівельне училище № 3 було перейменовано в ПТУ № 91.Відкрилися нові професії: токар, електрогазосварник, слюсарь-монтажник, згодом кухар, кондитер.
    Значно зміцніла матеріально –технічна база училища, поповнився і книжковий фонд бібліотеки. Значущою подією в історії нашого навчального закладу – є введення в 1979 році нового комплексу ПТУ № 91 до якого входять: учбовий корпус, виробничі майстерні, гуртожиток, спортивний та актові зали, їдальня.
    І в цьому ж,1979 році училище реорганізовано в середнє ПТУ № 91. Континент учнів збільшився до 500, інженерно – педагогічно працівників до 70 осіб.
Відбились позитивні зміни і в діяльності бібліотеки:
  • Значно розширилась матеріально-технічна база:приміщення площею 178 кв. м (абонемент, читальний зал  на 50 місць),оснащенні необхідним обладнанням; 
  • Книжковий фонд систематично комплектується і поповнюється новими підручниками, посібниками зі спецтехнології, загальноосвітньої,загальнотехнічної підготовки, довідковою,галузевою, художньою літературою, а також  літературною з питань педагогіки,  психології, методичного літературного для педагогів. 
  • Забеспечуються підручниками всі учні, котрі навчаються за наявними професіями і які   відкриваються в цей період (електрослюсар, монтажник радіопаратури та прикладімайстер по інтер’єру) 
  •  бібліотека значно  поліпшила роботу щодо інформаційно-бібліографічного забезпечення навчально-виховного процесу; запроваджуються в цей період різноманітні форми індивідуальної, групової, масової роботи з читачами. 
    Бібліотечну роботу в період з 1963 по березень 1984 року здійснювалися бібліотекарі:
    Довгань Любов Михайлівна, Савченко Тетяна Михайлівна, Романенко Галина Сергіївна, Молчанова Тетяна Семенівна.
 З 1984 року і до теперішнього часу бібліотекою завідує Полухіна Віра Наумівна.
  Значні зміни  відбулись в  червні 2003 року. ПТУ №91 реорганізовано в професійний ліцей.
   Протягом всіх років бібліотека ліцею є першою сходинкою в пізнанні учнями своєї майбутньої професії. Бібліотекою користуються всі учні, педагоги,батьки та інші категорії читачів. До їх послуг книжковий фонд, який за період її функціонування збільшилося майже в вісім разів і на сьогодні налічує близько 23 тис. екземплярів творів друку – це традиційний фонд (книги,періодичні видання) та електронні ресурси. Фонд відповідає  профілю ліцею, планам і програмам навчально-виховного процесу.